Frame 2

Handelsbetingelser

HANDELSBETINGELSER

Denne online handelsplatform ejes af United Tickets (United Stage Danmark ApS), Prags Boulevard 47, 2300 København S, CVR 31416299.

Du kan kontakte os via vores kontaktformular her

Når du køber billetter på United Tickets, accepterer du, at dine køb foregår på nedenstående betingelser. Vi skal derfor bede dig læse de følgende afsnit. Bemærk, at vi løbende opdaterer vores handelsbetingelser. Dit køb er underlagt den version af betingelserne, der er tilgængelig på købstidspunktet.

DIT ANSVAR SOM KØBER VS. UNITED TICKETS ANSVAR

UNITED TICKETS SOM FORMIDLER
United Tickets formidler alene køb og salg af billetter mellem dig og den ansvarlige arrangør. Når du køber billetter på UnitedTickets.dk, indgår du således en aftale med arrangøren og ikke med os. Vores rolle er at gøre det muligt for dig som billetkøber at købe de billetter, som diverse arrangører sætter til salg.

Du kan finde kontaktinfo på den ansvarlige arrangør, som du har indgået aftale med, på Unitedtickets.dk

BILLETTERS GYLDIGHED
Det er så ærgerligt at blive afvist i døren, fordi de billetter du har købt, viser sig at være ugyldige. Vi anbefaler derfor, at du altid køber dine billetter hos en officiel og autoriseret billetformidler!

United Tickets påtager sig kun ansvaret for gyldigheden af billetter, der er købt hos enten United Tickets eller gennem arrangørens officielle salgskanaler og -steder.

Hvis du vælger at købe billetter gennem andre kanaler, er det dit eget ansvar og United Tickets kan ikke påtage sig ansvaret af gyldigheden af billetten.

ERSTATNINGSBILLETTER
Hvis du har behov for Erstatningsbilletter, kan du kontakte vores kundeservice.

En erstatningsbillet er en genudstedelse af dine oprindelige billetter og de oprindelige billetter vil derfor blive gjort ugyldige.

REFUNDERING OG AFLYSNING
Da billetter ikke er omfattet af fortrydelsesretten, er det ikke muligt at fortryde dit køb og få dine penge refunderet.

Billetter refunderes udelukkende i tilfælde af aflysning.

Det er ikke United Tickets ansvar, at du får dine penge tilbage. Det er arrangøren, der skal refundere købte billetter i tilfælde af aflysning. Gennem vores kontakt med arrangøren, vil vi altid forsøge at sikre, at arrangøren giver dig dine penge tilbage i tilfælde af aflysninger, men vi kan ikke påtage os noget forretningsmæssigt ansvar.

Gebyrer, tillæg samt eventuelle forsendelsesomkostninger refunderes ikke.

Læs mere om gebyrer https://www.unitedtickets.dk/gebyrer

Kvitteringen for dit køb bliver sendt pr. e-mail. Går arrangøren konkurs eller i betalingsstandsning, aflyser arrangøren arrangementet, eller er der eventuelle andre reklamationer vedrørende et arrangement, har United Tickets intet ansvar over for dig som kunde. Klager og henvendelser skal rettes direkte til arrangøren. Du kan finde kontaktinfo på den ansvarlige arrangør, som du har indgået aftale med, på Unitedtickets.dk

Arrangøren er berettiget til at foretage ændringer i arrangementet med kort varsel. Såfremt ændringerne ikke medfører at arrangementet bliver aflyst, er arrangøren ikke forpligtet til at refundere- eller til at ombytte billetten.

FORBEHOLD
Vi forbeholder os retten til at annullere en billet i tilfælde af mistanke om svigagtig adfærd eller køb til kommercielt brug mv. Skulle det komme på tale, får du som udgangspunkt dine penge refunderet.

United Tickets tager forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser, herunder udsolgte arrangementer.

Arrangøren forbeholder sig også visse rettigheder. Arrangøren har for eksempel lov til at ændre pladstildelingen inden for samme billetkategori. Du kan også risikere, at arrangøren flytter dig til en anden kategori, men hvis det sker, skal arrangøren tilbagebetale en eventuel prisdifference og naturligvis gøre dig opmærksom på ændringen.

FORCE MAJEUR
United Tickets, arrangøren eller en eventuel tredjepart, anses ikke for at have misligholdt sine forpligtelser i det tilfælde og i det omfang, manglende opfyldelse skyldes en begivenhed, der ligger uden for den pågældende kontraktparts kontrol og som ikke med rimelighed kan forudses, og hvilke virkninger der ikke med rimelighed kan undgås eller overvindes.

Dette omfatter for eksempel men er ikke begrænset hertil, væbnede konflikter, nødsituationer, lockdown, optøjer eller andre kriser, levering af nødinformation under kriser eller i forstyrrelser af normale situationer, sabotage eller trussel om sabotage, epidemi, pandemi, storm, oversvømmelse eller andre vejrforhold eller anden naturkatastrofe, brand, eksplosion eller andre lignende ulykker, strejke, lockout, boykot og andre industrielle tiltag (herunder interne strejker) lovgivningsmæssige ændringer, foranstaltninger eller undladelse af at handle fra myndighedernes side, landsdækkende sørgeperiode, sørge- eller mindebegivenhed efter opfordring, anmodning eller påbud fra regering eller myndighed, valutarestriktioner, begrænsning af eksport og import, afbrydelse af den generelle energiforsyning, generel utilgængelighed af transport, indgriben i kommunikationsnet, fejl eller forsinkelser i overførselsforbindelser eller andre forbindelser, udstyr erhvervet fra tredjeparter eller kontrol med tredjelande eller anden lignende grund, som parterne ikke er herre over, eller som tredjepart, herunder leverandører og underleverandører, ikke har udført.

FORHOLDET MELLEM ARRANGØREN OG UNITED TICKETS

ANSVAR
Hvis arrangøren går konkurs, aflyser arrangementet, afvikler en koncert med dårlig lyd og udsyn, eller du på anden måde oplever noget negativt omkring et arrangement, har United Tickets ikke noget ansvar overfor dig som kunde, da United Tickets, som tidligere nævnt, alene er formidler mellem dig og arrangøren.

Hvis du er utilfreds, skal du derfor kontakte arrangøren direkte.

Du kan finde kontaktinfo på den ansvarlige arrangør, som du har indgået aftale med, på Unitedtickets.dk

AFLYSNING OG ÆNDRINGER
Hvis en koncert bliver aflyst, er det som sagt den ansvarlige arrangør, du skal henvende dig til for yderligere information og eventuel refundering.

Bemærk, at en ændring og en aflysning ikke er det samme. Det tæller derfor IKKE som en aflysning, hvis datoen bliver ændret, programmet bliver rykket eller kun noget af arrangementet bliver gennemført. Hvis der “kun” sker ændringer, vil du som udgangspunkt ikke kunne få dine penge tilbage.

OM BETALING OG FORTRYDELSESRET

BETALING
På UnitedTickets.dk modtages betaling med følgende betalingskort og betalingsformer:

• VISA/Dankort
• MasterCard
• Visa Electron
• MobilePay

Oplysninger, der kan identificere dig (navn, adresse mv.), opbevares og transmitteres i et lukket netværk. Der er altså ikke adgang til disse oplysninger fra internettet for andre end dig selv. Dine personoplysninger bliver registreret og anvendt i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik https://www.unitedtickets.dk/privatlivspolitik

FORTRYDELSESRET VED KØB AF BILLETTER
Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at køb af billetter ikke er omfattet af fortrydelsesretten, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 12. Når du først har købt billetterne, kan du altså ikke fortryde købet. Dette betyder, at du ikke kan få dine penge igen, hvis du f.eks. ikke har mulighed for at tage til koncerten alligevel.

FORTRYDELSESRET VED KØB AF EKSTRA VARER ELLER YDELSER
Nogle gange giver arrangører eller andre udbydere mulighed for, at du kan købe ekstra varer eller ydelser, når du køber en billet via United Tickets. Ligesom ved køb af billetter, er United Tickets alene formidler mellem dig og arrangøren/udbyderen ved køb af tillægsydelser eller -varer, og du indgår således aftale med den ansvarlige arrangør eller udbyder.

Hvorvidt du har fortrydelsesret, og hvordan du kan udnytte fortrydelsesretten, er derfor alene et anliggende mellem dig og arrangøren/udbyderen af tillægsydelsen eller -varen.

Vi kan dog oplyse, at du ved køb af varer eller ydelser udover billetten normalt vil have 14 dages fortrydelsesret. Perioden for udøvelsen af fortrydelsesretten løber for ydelser fra den dag, hvor aftalen indgås, og for varer fra den dag, du har modtaget varen. 

Hvis du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret eller har spørgsmål hertil, skal du tage kontakt til arrangøren/udbyderen af tillægsydelsen eller varen.

Du kan finde kontaktinfo på den ansvarlige arrangør, som du har indgået aftale med, på Unitedtickets.dk

Du kan læse mere om fortrydelsesretten og undtagelser hertil på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside www.forbrug.dk.

KLAGER
Vi gør vores bedste for at yde en god service, men er der noget, du er utilfreds med, så gør os endelig opmærksom på det. Du kan klage via vores kundeservice.

Er vi helt uenige og ude af stand til at finde en løsning, som du er tilfreds med, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Forbrugerklagenævn, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk.

Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VIDERESALG

LOVFORBUD MOD VIDERESALG I KOMMERCIELT ØJEMED
Køber du en billet, som du ikke selv kan bruge alligevel, så husk at du kun må sælge den videre til oprindelig pris. Det er ulovligt at sælge billetter til overpris i Danmark, jf. "Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer”.

SÆRLIGE BEGRÆNSNINGER
Ud over forbuddet mod videresalg til overpris, kan der også være andre begrænsninger. Billetten må eksempelvis ikke være præmie i en konkurrence eller bruges i en sampak (bundle) med andre produkter. Det er arrangøren, der skal give tilladelse, hvis du ønsker at bruge billetten kommercielt.

GENERELT OM ADGANG OG AFVIKLING

ADGANG TIL ARRANGEMENTET
Tjek billetten for oplysninger om arrangement, dato/tidspunkt og adresse.

Stregkoden på billetten tillader kun adgang for én person, medmindre andet fremgår. Det er ulovligt at forsøge at komme flere personer ind på samme stregkode. Det vil blive opdaget, og du vil blive nægtet adgang til arrangementet.

Hverken United Tickets eller arrangøren har nogen form for ansvar for problemer, som skyldes ulovlig kopiering og/eller videresalg af billetter.

Vær opmærksom på, at der er en række effekter, du typisk ikke må medbringe til arrangementet – f.eks. drikkevarer, dåser, flasker, mad, kamera, videoudstyr, laserpinde, stole, paraplyer, fyrværkeri, våben og lignende. Læs mere på arrangørens og spillestedets hjemmeside.

Du kan opleve, at et arrangement bliver filmet, fotograferet eller indspillet. I dette tilfælde vil du som billetindehaver indgå i optagelserne som en del af publikum. Hvis du bliver bekendt med dette, når du kommer til spillestedet, og ikke ønsker at indgå i den nævnte sammenhæng, beder vi dig kontakte personalet på spillestedet.

Hvis du kommer for sent til et arrangement, har spillestedet ret til at tilbageholde dig indtil der evt. opstår en pause i arrangementet og du kan gå til din plads uden at forstyrre øvrige gæster.

Af sikkerhedsmæssige årsager kan du opleve sikkerhedstjek ved indgangen til et arrangement

TABTE ELLER ØDELAGTE GENSTANDE
Det er rigtig ærgerligt hvis du mister eller får ødelagt dine personlige ejendele under afviklingen af en koncert og/eller arrangement, men vi skal gøre dig opmærksom på, at hverken arrangøren eller spillestedet kan holdes til ansvar for ødelagte eller beskadigede ejendele.

FLYTNING AF DINE PLADSER PÅ DAGEN
Selvom du har købt billetter til en specifik plads, skal vi gøre dig opmærksom på, at du i yderst sjældne tilfælde og grundet særlige omstændigheder, kan blive anvist til andre og lignende pladser. Såfremt du ikke mener, at dine nye allokeret pladser er tilsvarende dine originale pladser du tage kontakt til spillestedet eller arrangøren på dagen. United Tickets kan ikke holdes ansvarlige herfor.

ØVRIGE

Dit køb er, som tidligere nævnt, bindende, når United Tickets har modtaget og registreret din betaling.

Telefon +45 33979020.

ÆNDRING AF HANDELSBETINGELSERNE
Vi forbeholder os retten til løbende at opdatere vores handelsbetingelser. Dit køb er underlagt den version af betingelserne, der er tilgængelig på købstidspunktet. Det er dit ansvar som kunde at gøre dig bekendt med den på købstidspunktet gældende version af handelsbetingelserne.

KØB AF BILLETTER TIL INTERNATIONALE KONCERTER
Når du bestiller billetter til ”Internationale koncerter” bliver du overført til en af vores samarbejdspartneres hjemmeside. Købet vil følge den pågældende samarbejdspartners handelsbetingelser, som du kan læse om, når du bestiller billetterne.

Version: Disse handelsbetingelser blev sidst opdateret den 30/10-2023