Frame 2

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for United Tickets

Underretning om indsamling af personoplysninger

UnitedTickets.dk (United Stage Danmark ApS) er en dansk billetformidler, med hovedsæde i København, som tilbyder billetter til begivenheder i Danmark og udlandet. Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger, når du anvender vores tjenester.

Privatlivspolitikken er alene til orientering og du behøver ikke foretage dig noget aktivt. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger under punkt 1.

Med venlig hilsen

United Tickets (United Stage Danmark ApS)

 

Indhold

Underretning om indsamling af personoplysninger. 1

1.            Vores identitet og kontaktoplysninger 2

2.            Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren. 2

3.            Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 2

(a)           Formålene med behandlingen af dine personoplysninger 2

(b)           Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 3

4.            Kategorier af personoplysninger 3

5.            Modtagere eller kategorier af modtagere. 3

6.            Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 3

7.            Hvor dine personoplysninger stammer fra. 4

8.            Opbevaring af dine personoplysninger 4

9.            Retten til at trække samtykke tilbage. 4

10.          Dine rettigheder 4

(a)           Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 4

(b)           Ret til berigtigelse (rettelse) 4

(c)           Ret til sletning. 4

(d)           Ret til begrænsning af behandling. 4

(e)           Ret til indsigelse. 4

(f)            Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 4

11.          Links til andre hjemmesider mv. 5

12.          Klage til Datatilsynet 5

 

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. 

1.     Vores identitet og kontaktoplysninger

United Tickets (United Stage Danmark ApS) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

United Tickets ApS (United Stage ApS)
CVR: 31416299
Prags Boulevard 47
2300 København S

Mail: info@unitedtickets.dk

2.     Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

(a)           Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at forestå onlinesalg af billetter til tredjeparters arrangementer. Vores behandling vil således primært dreje sig om personoplysninger, der er nødvendige at behandle i forbindelse med levering af onlinebilletsalgsydelser. Det indebærer som udgangspunkt:

  • Kundeservice og kommunikation med dig i forbindelse med selve billetkøbet

Når du henvender dig til vores kundeservice eller kommunikerer med os i anden sammenhæng, indsamler og behandler vi de oplysninger, som du afgiver, med henblik på at behandle dine henvendelser. Vi opfordrer dig til ikke at afgive følsomme personoplysninger til os, medmindre de er strengt nødvendige for behandlingen af din henvendelse.

  • Praktisk håndtering af selve transaktionen

Når du anvender Musik.dk / UnitedTickets.dk til bestilling af billetter, behandler vi dine kontaktoplysninger og dine betalingsoplysninger i forbindelse med den transaktion, som du foretager.

  • (Online)levering af billetter til dig

Vi behandler dine personoplysninger, når vi leverer dine billetter til dig. Dette kan være igennem vores digitale tjenester, e-mail eller din adresse, hvis du har ønsket fysisk post.

  • Design og online produktion af billetterne

Vi behandler dine personoplysninger ved fremstillingen af dine billetter. Dette kan inkludere navn og kontaktoplysninger.

  • Eventuel refundering ved aflysning og/eller ændring af arrangementer

Hvis et arrangement aflyses eller ændres, eller hvis du fortryder dit køb og ønsker en refundering, behandler vi dine kontaktoplysninger og betalingsoplysninger.

  • Markedsføring

Vi kan behandle dine oplysninger med henblik på at markedsføre produkter til dig. Det kan eksempelvis være nyhedsbreve og anden markedsføring via e-mail, hvis du har samtykket til dette. Vi indsamler også oplysninger om din adfærd på vores hjemmeside, hvilket du kan læse mere om i vores cookiepolitik.

  • Statistik og data

Vi indsamler oplysninger om din adfærd på vores tjenester, herunder om din købshistorik. Oplysningerne indsamles med henblik på at skabe statistiker og analyser af brugeres adfærd. Disse oplysninger anvendes i anonymiseret form og aldrig til individuel sagsbehandling, automatiserede afgørelser eller lignende.

(b)           Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (gennemførelse af kontrakt) og art. 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Indsamlingen af personoplysninger med henblik på markedsføring, sker som led i vores forfølgning af legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Vi sender kun markedsføringsmateriale og fx nyhedsbreve til dig på mail, hvis du har eksplicit samtykket til dette eller hvis vi har anden relevant hjemmel. Markedsføringen kan i den sammenhæng være målrettet dig, baseret på din historik og dine præferencer.

Vi kan også behandle dine personoplysninger efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, dvs. i forbindelse med retlige forpligtelser. Det vil navnlig være relevant, hvis det er med henblik på at opfylde lovbestemte pligter, for at gøre et krav gældende eller for at forsvare et krav.

3.     Kategorier af personoplysninger

Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger om dig, og hverken følsomme oplysninger eller oplysninger om strafbare forhold.

De oplysninger, vi behandler, omfatter især navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, betalingskortoplysninger, betalingshistorik, medlems-/profiloplysninger og tilmelding til konkrete arrangementer.

Medlems-/profiloplysninger kan dog omfatte oplysninger om eksempelvis alder og køn, der ikke i sig selv udgør følsomme personoplysninger. Disse oplysninger vil altid være frivilligt oplyst af dig og du kan til enhver tid fjerne disse oplysninger fra din profil.

4.     Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til relevante samarbejdspartnere i det omfang, det er relevant. Det vil især være den arrangør, som afvikler det arrangement, Musik.dk / UnitedTickets.dk formidler salg af billetter til og formidlere af betalingstjenester. I særlige tilfælde kan vi også videregive dine oplysninger til rådgivere. Det kan eksempelvis være i forbindelse med iagttagelse af en retlig forpligtelse.

5.     Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil i nogle tilfælde overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS (tredjelande). Det drejer sig om samarbejdspartnere, som er beliggende i Storbritannien. Overførslen sker med henblik på at opfylde de formål, som er anført under punkt 2.

Overførelse af dine personoplysninger til tredjelande kan ske til følgende modtagere:

 

NAVN

REgistreringsnr.

ADRESSE

BESKRIVELSE AF BEHANDLING

THE WAY AHEAD GROUP LTD trading as SEE TICKETS

03554468

Norfolk House, 47 Upper Parliament Street, Nottingham NG1 2AB, UK

Billetservice, betaling og relaterede tjenester.

See Tickets B.V.

23167548

De Ruijterkade 113, 1011 AB Amsterdam, Netherlands

Betalingstjenester

SEE TICKETS SAS

453942948

12, Rue de Penthièvre 75008 Paris, France

Kommunikationstjenester (levering af e-mail og SMS-beskeder til kunder, som har tilvalgt dette)


Vi kan oplyse, at enhver overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer kun vil ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens kapitel V om tredjelandsoverførsler (overførelse af personoplysninger til lande uden for EU og EØS. Du kan få yderligere oplysninger om vores overførselsgrundlag ved at rette henvendelse til os på vores kontaktoplysninger, som er anført under punkt 1.

6.     Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, vi indsamler, er oplysninger, som du deler med os eller som opstår, når du anvender vores tjenester. Vi kan undtagelsesvist modtage oplysninger om dig fra vores samarbejdspartnere, hvis du fx har rettet direkte henvendelse til arrangøren af et arrangement, og arrangøren videresender din henvendelse til vores kundeservice.

7.     Opbevaring af dine personoplysninger

Personoplysninger opbevares som udgangspunkt kun så længe, opbevaringen tjener et anerkendelsesværdigt formål, hvorefter de slettes. Du har derudover til enhver tid adgang til at slette oplysninger fra din konto. Hvert 5 år slettes personoplysninger, medmindre du oplyser, at dataene fortsat må behandles eller medmindre vi har pligt til at opbevare dem længere. Visse økonomiske oplysninger opbevares som minimum i 5 år efter indeværende regnskabsår, jf. bogføringsloven.

8.     Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1 eller ved at slette oplysninger fra din medlemskonto.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9.     Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via info@unitedtickets.dk

(a)           Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

(b)           Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

(c)           Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

(d)           Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

(e)           Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

(f)            Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10.  Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider, herunder integrerede links til andre sider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger. Når du besøger andre hjemmesider, opfordres du derfor til at læse deres privatlivspolitik og andre relevante politikker, for at blive bekendt med deres politik for behandling af dine oplysninger.

11.   Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Datatilsynet har følgende kontaktoplysninger:

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

Læs mere om mulighederne for at kontakte Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

 

Senest opdateret den 12. januar 2023.